ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Česko-koňský slovník

Je všeobecně známo, že koně neumějí mluvit a své pocity vyjadřují "řečí těla", tedy pohyby a postojem. Připravili jsme pro vás základní slovník, aby jste se svým antropomorfním koníkem mohli snáze komunikovat. Každý kůň se může vyjadřovat trochu jinak a každý pán může mít jiné požadavky na vyjadřování svého pony, takže tento slovník berte pouze jako doporučení jak by se pony měl chovat. Doplnění, poznámky a komentáře jsou vítány. Vycházíme přirom z některých projevů skutečných koní.

Hlasové projevy koní do slovníku nezařazuji protože různé varianty "pfrr" a "ihaaa" vyjadřují celou škálu koňských pocitů (mnohdy značně nesourodých) a je třeba je považovat spíše za citoslovce.

Rubber-man