ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Chody opravdových koní

Krok

Technicky řečeno je krok čtyřdobým chodem. Začíná levou zadní, pokračuje levou přední, pravou zadní a pravou přední nohou, popř. začíná pravou zadní a pokračuje pravou přední, levou zadní a levou přední nohou. Na jízdárně se při drezůře využívá velmi často a říká se mu běžný krok. Při parkuru nebo předvádění koně v pomalém chodu je krok často zvýšený, se zdůrazněnými fázemi – často už se nejedná o krok, ale přechází se v klus o dvou dobách, se stejným pořadím nohou jako v klusu. Tomuto kroku se často říká taneční krok. Podle Americké asociace pro pořádání přehlídek je zvýšený krok "chod, při němž kůň vysoko zvedá nohy, pomalý taneční chod s dobrým vyjádřením fází, živý".

Klus

Klus je diagonální chod na dvě doby, tj. vždy je v pohybu jedna zadní a protější přední noha. Podle okolností se může jezdec v sedle zvedat nebo zůstat sedět v jedné nebo druhé fázi chodu. Jezdec se ze sedla zvedá v okamžiku, kdy se začíná zvedat ta zadní noha, která je uvnitř okruhu, po němž se na jízdárně jede, a ta přední noha na vnější straně, která se dává do pohybu zároveň. Pokud se jezdí osma, mění se jezdcův rytmus podle směru, kterým se objíždí poloviny osmy – tj. jede-li se proti směru hodinových ručiček, jezdec se zvedá v okamžiku, kdy se zvedá levá zadní a pravá přední noha. Při objíždění druhé poloviny osmy po směru hodinových ručiček se zvedá zároveň s pravou zadní a levou přední nohou. Pokud se toto pravidlo dodržuje, má kůň méně problémů s vyvážením, protože vnější nohy musí na okruhu dělat delší kroky a zadní nohy jsou silnější než přední. Pokud jedete rovně, rytmus zvedání ze sedla občas prostřídejte, aby nohy koni zesílily rovnoměrně – jde o to, aby váhu jezdce nenesl jen jeden či druhý pár nohou.

Cval

Cval je třídobý chod. Začíná zadní vnější nohou, pokračuje stejnou přední a protější zadní nohou, které se dají do pohybu zároveň, a končí přední vnitřní nohou. Toto pořadí je důležité k tomu, že se kůň jedoucí do zatáčky může kolem nohy, kterou chod začíná, pootočit. Zatáčí-li se vlevo, začíná se pravou zadní nohou, pokračuje levou zadní a pravou přední najednou a končí levou přední. Zatáčí-li se vpravo, začíná se levou zadní, pokračuje pravou zadní a levou přední najednou a končí pravou přední. Kůň může zazmatkovat a začít ve druhé fázi pohybovat přední a zadní nohou na jedné straně těla, tj. začne např. cválat jako by zatáčel doleva a končí, jako by zatáčel doprava – není pak vyvážený a zbytečně se namáhá. Jezdec koně většinou zastaví a znovu se rozjede správným krokem. Přechod z klusu do cvalu není dovolen.

Pomalý chod

Pomalý chod je čtyřdobý, přerušovaný podélný chod. Pořadí nohou je stejné jako v kroku. Nohy se postupně zvedají do vzduchu, kde se na okamžik zastaví. Pomalý chod je silně kontrolovaný, s nohama zdvihanýma vysoko do vzduchu a pohybem dopředu daným akcí zadních spíše než předních nohou. Zadní nohy se zdvihnou vysoko pod tělo, předek koně je vytažený do výšky.

Mimochod

Mimochod je čtyřdobý chod se stejným pořadím nohou jako krok. Jedná se vlastně o zrychlený pomalý chod, kde se nohy střídají velmi rychle, vždy však v pravidelných, stejných intervalech. Čím rychlejší mimochod kůň zvládne, tím lépe, ale rychlost nesmí být na úkor dokonalého provedení. Mimochod se zahajuje z pomalého kroku a měl by být živý, hladký a působit přirozeně.